Meddelanden

21
November, 2016
Toimisto
Meddelanden

Sjöbjörnarna valdes till årets förening för långfärdssegling

Segling och Båtsport i Finland rf SBF valde Sjöbjörnarna rf till årets förening för långfärdssegling 2016.

I motiveringen till utmärkelsen nämndes bland annat långsiktiga insatser för främjandet av långfärdssegling och öppen spridning av information kring långfärdssegling. Priset överräckte SBFs ordförande Samuli Salanterä på SBFs festgala 19.11.2016 i Kuopio.

"Detta är ett stort och värdefullt erkännande av Sjöbjörnarnas kärnverksamhet", konstaterade kommodor Mika Heikkilä vid sitt tacktal.

SBF är intresseorganisation för Finlands segel- och båtsportsföreningar som omfattar dryga 300 föreningar och mer än 60.000 medlemmar.

julkinen_spv-palkinto_1

Sjöbjörnarnas kommodor Mika Heikkilä (höger) och SBFs ordförande Samuli Salanterä.

julkinen_spv_taulu_1

 

15
Februari, 2016
Toimisto
Meddelanden

På Kryss 2015

På Kryss 1/2015

Exklusiv systerklubb i Finland

Skulle du vilja vara med i en förening som det kostar 37 000 kronor att ansluta sig till och cirka 2 000 kronor i avgift varje år? Dessutom förutsätts att du deltar i arbetsdagar och ställer upp som funktionär under en tid. 2 700 finländare med cirka 1 200 inregistrerade båtar tycker det är en god idé. De är medlemmar i Sjöbjörnarna. lue lisää

På Kryss 2/2015

Sjöbjörnarna skyddar naturen och vattnet

Sjöbjörnarnas miljökommitté har arbetat sedan början av 1990-talet. Där finns experter av olika slag som arbetar med miljöfrågor i yrkeslivet. Även en författare och journalist som har hjälpt till att förmedla budskapen finns med.
Miljökommittén har arbetat med vattenkvalitén i hamnarna. lue lisää

Text och foto: Lotta Lanne
lotta@pakryss.se


Lillholmen är en lugn lagun nära farleden till Åbo.