Välkommen till Sjöbjörnarnas hemsida

Sjöbjörnarna är en förening för långfärdsseglare i alla åldersgrupper, som uppmuntrar sin medlemskår till långfärdssegling med familjebesättning. Under vinterhalvåret arrangerar vi olika intressanta besök och kurskvällar – under seglationssäsongen njuter vi av att röra oss på havet med det egna båtlaget samt att delta i gemensamma träffar och eskader.

Merikarhut - Sjöbjörnarna r.f. som är Finlands största förening för långfärdssegling både vad gäller medlemmar och båtar. I föreningen finns ca 2750 seglare. I vårt båtregister finns 1200 båtar dvs. av de segelbåtar, som är registrerade i båtklubbar, är var tionde också en sjöbjörnsbåt.

Under årtionden har föreningen skaffat sig ett omfattande nät av hamnar, som sträcker sig från Kotka till Nystad. Hamnarna underhålls med talkokraft.

Merikarhut – Sjöbjörnarna ry antar nya medlemmar en gång per år

Medlemsansökan bör vara kansliet till handa senast 31.10. Reservera tid och gör ansökan med omsorg!

_____________________

Du loggar in dig på medlemssidorna med ditt medlemsnummer (=användarnamn) + lösenord i övre balken till vänster ”LOGGA IN DIG”. Om du glömt ditt lösenord så sänder programmet automatiskt ett nytt då du ber om det.

_____________________