En förening för aktiva långfärdsseglare

Sjöbjörnarna, långfärdsseglarnas förening, vars medlemmar i alla åldrar är erfarna idkare av seglingssporten. Under årtionden har föreningen skaffat ca trettio hamnar. Nätverket av hamnar sträcker sig från Kotka via Åland till Nystad. Hamnarna sköts om med talkokraft och får användas av föreningens medlemmar.

Under vintrarna ordnar vi olika slags exkursioner och skolningskvällar. På sommaren ordnas utöver talkotillfällen också träffar och eskaderseglatser.   

Sjöbjörnarna r.f. är Finlands största förening för långfärdsseglare, både i antal medlemmar och i antal båtar. Vi har ca 2 750 seglande medlemmar och 1 200 båtar i vårt register. Var tionde båt registrerad i segelföreningarna är således också sjöbjörnsbåt.

Att värna om miljön och gott sjömanskap är viktiga värderingar för sjöbjörnarna.

Sjöbjörnskansliet är semesterstängt 22.6—24.7.2020

————————

Vill du undersöka sjöbjörnhamnar och verksamhet?

Öppna dörrar för vänner i Sjöbjörnarnas hamnar fre-sön 5–7.6  och fre-sön 7–9.8 – fråga mer on din sjöbjörnvän, som kan kalla dig till hamn även med din egen båt.

Höst 2020 - INFOKVÄLLAR för intresserade av sjöbjörnsmedlemskap

På grund av koronavirussituationen har vi beslutat flytta informationstillfällena för personer intresserade av medlemskap i Sjöbjörnarna till hösten.

Sjöbjörnarna erbjuder familjer som långfärdsseglar, en möjlighet att diskutera sjöbjörnsmedlemskap. Information anordnas i Helsingfors och Åbo. LÄS MER

_____________________

Du loggar in dig på medlemssidorna med ditt medlemsnummer (=användarnamn) + lösenord i övre balken till vänster ”LOGGA IN DIG”. Om du glömt ditt lösenord så sänder programmet automatiskt ett nytt då du ber om det.

_____________________