En förening för aktiva långfärdsseglare

Sjöbjörnarna, långfärdsseglarnas förening, vars medlemmar i alla åldrar är erfarna idkare av seglingssporten. Under årtionden har föreningen skaffat ca trettio hamnar. Nätverket av hamnar sträcker sig från Kotka via Åland till Nystad. Hamnarna sköts om med talkokraft och får användas av föreningens medlemmar.

Under vintrarna ordnar vi olika slags exkursioner och skolningskvällar. På sommaren ordnas utöver talkotillfällen också träffar och eskaderseglatser. 

Sjöbjörnarna r.f. är Finlands största förening för långfärdsseglare, både i antal medlemmar och i antal båtar. Vi har ca 2 700 seglande medlemmar och 1 200 båtar i vårt register. Var tionde båt registrerad i segelföreningarna är således också sjöbjörnsbåt.

Att värna om miljön och gott sjömanskap är viktiga värderingar för sjöbjörnarna.

Ansökan för medlemskap är på gång 

Medlemsansökningar bör vara kansliet till handa senast 31.10. Reservera tid och gör ansökan med omsorg.

Du loggar in dig på medlemssidorna med ditt medlemsnummer (=användarnamn) + lösenord i övre balken till vänster ”LOGGA IN DIG”. Om du glömt ditt lösenord så sänder programmet automatiskt ett nytt då du ber om det.