Välkommen till Sjöbjörnarnas hemsida

Sjöbjörnskansliet är semesterstängt 25.6-27.7.2018

Info för medlemskåren:
Du loggar in dig på medlemssidorna med ditt medlemsnummer (=användarnamn) + lösenord i övre balken till vänster ”LOGGA IN DIG”. Om du inte minns medlemsnumret, så hittar du det i matrikelboken i medlemsförteckningen eller så ringer du till kansliet tfn 050 5127363 eller 09 637 344. Om du glömt ditt lösenord så sänder programmet automatiskt ett nytt då du ber om det.

Sjöbjörnarna är en förening för långfärdsseglare i alla åldersgrupper, som uppmuntrar sin medlemskår till långfärdssegling med familjebesättning. Under vinterhalvåret arrangerar vi olika intressanta besök och kurskvällar – under seglationssäsongen njuter vi av att röra oss på havet med det egna båtlaget samt att delta i gemensamma träffar och eskader.

Merikarhut - Sjöbjörnarna r.f. som är Finlands största förening för långfärdssegling både vad gäller medlemmar och båtar. I föreningen finns ca 2750 seglare. I vårt båtregister finns 1200 båtar dvs. av de segelbåtar, som är registrerade i båtklubbar, är var tionde också en sjöbjörnsbåt.

Under årtionden har föreningen skaffat sig ett omfattande nät av hamnar, som sträcker sig från Kotka till Nystad. Hamnarna underhålls med talkokraft.