En förening för aktiva långfärdsseglare

Sjöbjörnarna, långfärdsseglarnas förening, vars medlemmar i alla åldrar är erfarna idkare av seglingssporten. Under årtionden har föreningen skaffat ca trettio hamnar. Nätverket av hamnar sträcker sig från Kotka via Åland till Nystad. Hamnarna sköts om med talkokraft och får användas av föreningens medlemmar.

Under vintrarna ordnar vi olika slags exkursioner och skolningskvällar. På sommaren ordnas utöver talkotillfällen också träffar och eskaderseglatser. 

Sjöbjörnarna r.f. är Finlands största förening för långfärdsseglare, både i antal medlemmar och i antal båtar. Vi har ca 2 700 seglande medlemmar och 1 200 båtar i vårt register. Var tionde båt registrerad i segelföreningarna är således också sjöbjörnsbåt.

Att värna om miljön och gott sjömanskap är viktiga värderingar för sjöbjörnarna.

Ska jag bli Sjöbjörn? Infon om att bli Sjöbjörn ti 21.5 kl 18-19.30

Vill du lära känna Sjöbjörnarnas verksamhet och hamnar?

Öppna dörrar i Sjöbjörnarnas hamnar också i sommar – tillsammans med en sjöbjörnsvän är du välkommen i hamnen, även med din egen båt.

  • Öppna dörrar i Sjöbjörnarnas hamnar: fre - sön 7-9.6 och 9-11.8

Du loggar in dig på medlemssidorna med ditt medlemsnummer (=användarnamn) + lösenord i övre balken till vänster ”LOGGA IN DIG”. Om du glömt ditt lösenord så sänder programmet automatiskt ett nytt då du ber om det.