21
November, 2016
Toimisto
Meddelanden

Sjöbjörnarna valdes till årets förening för långfärdssegling

Segling och Båtsport i Finland rf SBF valde Sjöbjörnarna rf till årets förening för långfärdssegling 2016.

I motiveringen till utmärkelsen nämndes bland annat långsiktiga insatser för främjandet av långfärdssegling och öppen spridning av information kring långfärdssegling. Priset överräckte SBFs ordförande Samuli Salanterä på SBFs festgala 19.11.2016 i Kuopio.

"Detta är ett stort och värdefullt erkännande av Sjöbjörnarnas kärnverksamhet", konstaterade kommodor Mika Heikkilä vid sitt tacktal.

SBF är intresseorganisation för Finlands segel- och båtsportsföreningar som omfattar dryga 300 föreningar och mer än 60.000 medlemmar.

julkinen_spv-palkinto_1

Sjöbjörnarnas kommodor Mika Heikkilä (höger) och SBFs ordförande Samuli Salanterä.

julkinen_spv_taulu_1