Kan jag bli Sjöbjörn?

Ansökan om medlemskap kan göras på hösten. Vi önskar fler långfärdsseglare, som:

 • är aktiva och ansvarsfulla långfärdsseglare
 • har talko-anda
 • är miljömedvetna
 • tar hänsyn till skärgården, dess invånare och andra båtfarare
 • besitter dessutom gott sjömanskap

Långfärdssegling är ett centralt intresse för den sökande:

 1. Segling är en aktivitet som den sökande ägnar sig åt hela sommaren och han/hon har under sommaren en betydande mängs seglingsdagar, och också nautiska mil, som skeppare på båten.
 2. Den sökande har som skeppare på båten under minst de fem senaste åren flera betydande långfärdsseglatser bakom sig, också på öppet hav i Östersjöregionen.
  Båtens storlek och besättningens sammansättning tas i beaktning vid bedömningen av ovan angivna krav.
 3. Den sökande är en kunnig och erfaren seglare som kan ta ansvar för sig egen och besättningens säkerhet också i krävande förhållanden.
 4. Den sökande har i minst fem år varit medlem i någon av Segling och Båtsport i Finlands eller en motsvarande organisations medlemsorganisationer.

Båten är lämplig för långfärder och en beboelig segelbåt, motorseglare eller på vissa villkor en motorbåt. Vi godkänner inte snabba, planande motorbåtar. Båten kan inte heller vara för stor och tung med hänsyn tagen till Sjöbjörnshamnarnas bryggor och bojar. En sjöbjörnsbåt ägs av en, eller ägs minst till hälften av en, eller ägs av flera medlemmar tillsammans. En båt ägd av ett företag kan inte vara en sjöbjörnsbåt.

29 uthamnar ingår för tillfället i Sjöbjörnarnas nät av hamnar. Anskaffningar och underhållskostnader täcks av avgifter, som medlemmarna erlägger. Inskrivningsavgiften är fastställd för år 2025. Övriga avgifter kan eventuellt höjas vid årsmötet i mars 2025.

 • ny årsmedlem 4 500 €
 • årlig medlemsavgift 100 €
 • årlig båtavgift enligt båtens bredd:
  • 3,20 m eller under  120 €
  • 3,21 - 3,70 m            155 €
  • 3,71 m - 4,20 m       190 €
  • 4,21 m eller över      225 €

Bastuavgift 10€/h/båtlag, el 5 €/dygn. I övrigt är bruket av hamnarna för medlemmarna kostnadsfria.

Medlemsansökningar bör vara hos kansliet före 31.10.