Meddelanden

05
Februari , 2020
Toimisto
Meddelanden

INFOKVÄLL FÖR INTRESSERADE AV SJÖBJÖRNSMEDLEMSKAP

Sjöbjörnarna erbjuder familjer som långfärdsseglar, en möjlighet att diskutera sjöbjörnsmedlemskap. Information anordnas i Helsingfors och Åbo.

Vi erbjuder ett digert infopaket om Sjöbjörnarna och besvarar deltagarnas frågor. Alla som långfärdsseglar och överväger medlemskap i Sjöbjörnarna är välkomna.

Sjöbjörnarna rf:s kommodor Mika Heikkilä och andra styrelseledamöter deltar.

Deltagarna ombeds per e-mail att anmäla sig, meddela vilket infotillfälle man önskar delta i, antal personer och segelförening.

Medlemsansökningarna till Sjöbjörnarna för 2020 bör lämnas in senast 31.10.2020.

INFORMATIONSKVÄLLAR I HELSINGFORS

 • TIDPUNKT: ons 9.9.2020 kl 18-19
 • PLATS: HSK klubbhuset, Strora Bässen, Hallonnäs parkväg 1, Helsingfors
 • ANMÄLNING: senast to 3.9 till info@merikarhut.fi

och

 • TIDPUNKT: ons 23.9.2020 kl 18-19
 • PLATS: HSK klubbhuset, Strora Bässen, Hallonnäs parkväg 1, Helsingfors
 • ANMÄLNING: senast mån 21.9 till info@merikarhut.fi

INFORMATIONSKVÄLL I ÅBO

 • TIDPUNKT: ons 16.9.2020 kl 18-19
 • PLATS: Forum Marinum, Slottsgatan 72, Åbo
 • ANMÄLNING: senast to 10.9 till info@merikarhut.fi

Tillfället är kostnadsfritt.

VÄLKOMNA!

Merikarhut – Sjöbjörnarna ry

 

14
Januari, 2020
Toimisto
Meddelanden

Annonsera i Finlands största tidning för långfärdsseglats – nå 2700 köpkraftiga medlemmar och deras familjer

Merikarhut – Sjöbjörnarna r.f. är en respekterad och aktiv förening för långfärdsseglare som bland annat förvaltar närmare 30 skärgårdshamnar och arrangerar utbildningstillfällen inom båtliv och den marina miljön.

Din annons publiceras i vår årsbok av hög kvalitet som medlemmarna och deras besättning aktivt använder under hela året och i synnerhet under sommarens seglingssäsong.

Annonspriserna är förmånliga:

 • ¼ sida 330 €
 • ½ sida 480 €
 • 1 sida 700 €
 • uppslag 1300 €

Matrikelnumret som utkommer i maj innehåller bl. a medlems- och båtregister och annat intressant material som gör att publikationen är i flitigt bruk under hela säsongen.

Deadline för majnumret är 30.3.

Se Sjöbjörnarnas mediekort för närmare uppgifter.

Med vänliga båthälsningar 

Merikarhut-Sjöbjörnarna rf
Antti Parviala
ansvarig redaktör

Tilläggsuppgifter: Sjöbjörnarnas kansli, tfn 050 512 7363, info@merikarhut.fi

 

05
Juni, 2019
Toimisto
Meddelanden

Byggstart för den andra av två Nord Stream 2-gasledningar inom Finlands ekonomiska zon- Information till båtförare

Nord Stream 2 är en 1 230 kilometer lång dubbelledning för naturgas som dras genom Östersjön från Ryssland till Tyskland. Den 18 maj 2019 inledde rörläggningsfartyget Pioneer Spirit arbetet i västra Finska viken med att lägga den andra av två Nord Stream 2-gasledningar längs en sträckning om 374 km. Anläggningen av gasledningen i den finska ekonomiska zonen pågår fram till början av hösten. Även stenläggningen fortsätter längs sträckningen. Åtgärdernas skyddzoner medför tillfälliga navigeringsrestriktioner i Finska viken.

Den finska sträckningen av gasledningen går genom den finska ekonomiska zonen (EEZ) i centrala Finska viken, cirka 20 kilometer från finska kusten. Skyddszoner med en radie på 500 m - 1,9 km (cirka 0,3 - 1 nautiska mil) upprättas omkring Nord Stream 2-entreprenörers fartyg när de arbetar i området. Dessa skyddszoner har överenskommits i samarbete med sjöfartsmyndigheterna i Finland, som även övervakar genomförandet av arbetet. Med hjälp av skyddszonerna säkerställs en säker sjöfart för förbipasserande trafik i närheten av arbetsfartygen och en trygg arbetsmiljö för arbetsfartygens personal.

Vi ber båtfolk och övriga sjöfarande observera skyddszonerna, som är tillfälligt stängda för övrig sjöfart. Vi ber även sjöfarare följa med meddelanden om navigeringsrestriktioner i realtid på sjöfartens centrala informationskanaler: Meddelanden till sjöfarande, NAVTEX systemet (Navigational Telex) och VHF-radio. Gasledningens planerade sträckning är markerad på sjökartor.

LÄS INFORMATION TILL BÅTFÖRARE

Kontaktpersoner/ Nord Stream 2 AG

 • Tore Granskog
  Tillståndschef Finland
  Tel: + 358 40 835 0341
 • Minna Sundelin
  Chef för intresseförhållandena i Finland och Estland
  Tel: +358 40 582 2750

Connect with Nord Stream 2 on Social:

 

18
Oktober, 2018
Toimisto
Meddelanden

På Kryss: Finska Sjöbjörnarna bjuder in

Det finska långseglarsällskapet Sjöbjörnarna hälsar att det snart är sista ansökningsdag för medlemskap. Sällskapet har bland annat tillgång till över 29 hamnar och svajbojar i Finland. Läs mer

 

04
September, 2018
Toimisto
Meddelanden

Anläggningen av naturgasledningarna Nord Stream 2 påbörjas ute till havs i Finlands ekonomiska zon

Nord Stream 2 är en 1 230 km lång gasledning som ska dras genom Östersjön, från Ryssland till Tyskland. I början av september kommer fartyget Solitaire att påbörja rörläggningen längs den finska delen av dess sträckning. Stenläggning och installationen av kabelkorsningar fortsätter parallellt. Dessa arbeten kräver en del tillfälliga navigeringsbegränsningar inom de skyddszoner som upprättas omkring anläggningsfartygen i Finska viken.

Rörledningssystemet sträcker sig över 374 km genom Finlands ekonomiska zon och ska läggas i den centrala delen av finska viken, ungefär 19 km från den finska kusten. Skyddszoner som sträcker sig från 500 m till 1.9 km kommer att upprättas omkring de fartyg som arbetar i området. Dessa skyddszoner har fastställts i överenskommelse med Trafikverket och Gränsbevakningen, som kommer att övervaka genomförandet av arbetena. Skyddszonerna är avsedda att säkerställa sjöfartens säkerhet i närheten av arbetsfartygen för den passerande fartygstrafiken, samt för personalen ombord på fartygen.

Vi ber vänligen alla sjöfarande att uppmärksamma skyddszonerna, då dessa är tillfälligt stängda för den allmänna fartygstrafiken. Vi ber därför att sjöfararna noga följer information om navigeringsrestriktionerna genom följande informationskanaler:

 • Underrättelser för sjöfarande,
 • NAVTEX-systemet (Navigational Telex) och
 • Vhf-radio.

Gasledningens planerade sträckning finns även markerad på de senaste sjökorten. LÄS INFORMATION TILL BÅTFÖRARE

Kontaktperson/ Nord Stream 2 AG

Minna Sundelin
Stakeholder Relations Manager Finland and Estonia

Nord Stream 2 AG, Baarerstrasse 52, 6300 Zug, Switzerland
Tel.    +41 41 414 54 94
Mob. +41 79 321 37 00, + 358 40 582 2750
minna.sundelin@nord-stream2.com
Twitter:@SundelinMinna 
www.nord-stream2.com

Connect with Nord Stream 2 on Social:

 

03
Maj, 2018
Toimisto
Meddelanden

Förberedande arbeten inför anläggningen av naturgasledningen Nord Stream 2 påbörjas i Finlands ekonomiska zon – Information till båtförare

Nord Stream 2 är en planerad 1 230 km lång gasledning som ska dras genom Östersjön, från Ryssland till Tyskland. Det förberedande arbetet, som omfattar stenläggning och röjning av krigsmateriel påbörjas inom de närmaste dagarna. Installationen av kabelkorsningar börjar i juni. Dessa arbeten kommer att orsaka en del tillfälliga navigeringsbegränsningar inom de skyddszoner som kommer att upprättas omkring arbetsfartygen i Finska viken.

Rörledningssystemet sträcker sig över 374 km genom Finlands ekonomiska zon och ska läggas i den centrala delen av finska viken, ungefär 19 km från den finska kusten. Skyddszoner som är ungefär från 0,3 till 1,6 sjömil (500–3000 m) upprättas runt Nord Stream 2:s entreprenörers arbetsfartyg som arbetar i området. Dessa skyddszoner har fastställts i överenskommelse med det finska Trafikverket och den finska Gränsbevakningen, som kommer att övervaka genomförandet av arbetena. Skyddszonerna är avsedda att säkerställa sjöfartens säkerhet i närheten av arbetsfartygen för den passerande båttrafiken, samt för personalen ombord på fartygen. Vi ber vänligen alla sjöfarande att uppmärksamma skyddszonerna, då dessa är tillfälligt stängda för den allmänna båttrafiken. När ni rör er i den ekonomiska zonen ber vi er att noga följa informationen om navigeringsrestriktionerna i realtid genom följande informationskanaler:

 • Underrättelser för sjöfarande
 • NAVTEXsystemet (Navigational Telex)
 • Vhfradio

Gasledningens planerade sträckning finns även markerad i sjökorten. Läs mer

Kontaktpersoner/ Nord Stream 2 AG

 • Tore Granskog
  Tillståndschef Finland
  Tel: + 358 40 835 0341
 • Minna Sundelin
  Chef för intresseförhållandena i Finland och Estland
  Tel: +358 40 582 2750

 

24
Maj, 2017
Toimisto
Meddelanden

Båtförare får nu aktuell information om vågorna i Helsingfors närvatten

PRESSMEDDELANDE 10.5.2017

De aktuella väderobservationerna från Helsingfors närvatten är nu tillgängliga på nätet då Helsingfors stad och Meteorologiska institutet lanserat webbprodukten http://meri.hel.fi. Sidan erbjuder information angående väder- och vågförhållandena vid Helsingfors närvatten, med betoning på uppgifter som är relevanta för småbåtsförare.

Webbsidans innehåll uppdateras på basen av två vågbojar och tre väderstationer som placerats utanför Helsingfors. Havsområdet som rapporteras är ca 8 km x 6 km stort. Området är avgränsat på ett sådant sätt, att vågorna inom området kan uppskattas tämligen pålitligt på basen av observationerna från vågbojen utanför Sveaborg.

Vågbojarna registrerar information om den signifikanta våghöjden, den högsta enskilda vågen, våglängden, vågperioden och vattnets temperatur. De generaliserade uppgifterna om den signifikanta våghöjden har delats upp i fyra kategorier: under 0,25 m, 0,25–0,5 m, 0,5–1,0m och över 1,0 m.

Varje halv timme och tionde minut

Våderstationerna vid Gråhara, Kronbergsfjärden och Botbyviken rapporterar luftens temperatur, vindhastigheten, vindbyn och vindriktningen.

Vågbojarna som är placerade ute på öppna havet och framför Sveaborg ger information varje halv timme, medan väderstationerna uppdateras var tionde minut.

Datan från väderstationerna framförs grafiskt för två veckors tid, och en två dagars vågprognos är nu tillgänglig även för Sveaborgs vågboj.

Vågbojen från det öppna havet i Finska viken har koordinaterna 59° 58.00' N, 025° 14.10' E (WGS84), medan Sveaborgs vågboj är förankrad vid 60° 07.40’N, 024° 58.35'E (WGS84).

Väderobservationerna från Helsingfors närvatten hittas på http://meri.hel.fi eller marinehelsinki.fi

Yttterligare information:

Vågbojen, som döptes till Buli, är på våg för att bli sjösatt för första gången i april 2016. Photo: Ilkka Vähäaho.

 

27
Februari , 2017
Toimisto
Meddelanden

Projektet 30MILES – för små hamnar på östra sidan av Finska Viken som utvecklas snabbt

Detta internationella samarbetsprojekt (30MILES) etablerades för att utveckla små hamnar på östra sidan av Finska Viken och sex finska småhamnar och sex småhamnar i Estland deltager. Detta projekt har som syfte att jämna ut servicenivån, öka säkerheten och bekvämligheter i dessa hamnar. Utfallet av 30MILES-projektet kommer att betyda en samarbetskedja vad det gäller kvaliteten med 30 engelska miles mellan samtliga hamnar runt Finska Viken.

Deadline för projektet är juli 2018.

 • I Eisma-hamnen, som är en flytande marina kommer ett nytt rekreationsområde med sauna, toaletter, duschar och vilrum samt grill- och picknick-område med terrass att anläggas. Även Wi-Fi-åtkomsten kommer att utvidgas och en on-line väderstation kommer dessutom att byggas.
 • I Kelnase hamnen, bygger man också en ny on-line väderstation och den egna hemsidan ska uppdateras.
 • Leppneeme hamnen kommer att få en ny online väderstation och egen hemsida.
 • I Narva hamnen, ska en flytande marina byggas och säkerhetsutrustning och skyltar ska bättras på.
 • I Narva-Jõesuu-hamnen, kommer nya vatten-, elledningar samt nytt system för omhändertagande av avloppsvattnet förutom en bensinstation att anläggas. Hamnen ska även muddras. En ny hamnbyggnad tillsammans med toaletter, dusch och bastu kommer att byggas. Gästerna kommer få Wi-Fi-åtkomst och kunna använda tvättmaskinerna. Lager för säkerhetsutrustning kommer att skapas. Nya skyltar kommer att sättas upp och även hamnens egna hemsida ska uppdateras.
 • I Tallinn Seaplane-hamnen, kommer man att komplettera med lekplats för barnen och ett picknick-område samt omhändertagande av avloppsvattnet. Tvättmaskin och torktumlare och ny interiör blir det också här.

 

 • I Hamina Tervasaari-hamnen, ska piren och grönytorna vidareutvecklas, transportmöjligheterna förbättras, en ny anläggning för avfallshanteringen byggas och entréskyltarna förändras.
 • I Kotkas gamla hamn, ska en ny hamn läggas till, piren kommer att byggas om och vattenledningarna samt omhändertagande av avfallsvattnet att förbättras.
 • I Loviisa Laivasilta-gästhamnen, kommer piren också att byggas om, entréskyltarna att förbättras, nya grönytor anläggas liksom bilparkering och nya faciliteter för att tanka och hyra bil ska skapas.
 • I Porvoos gästhamn, kommer nya serviceområden, stigar, grönområden, bilparkering och pirar att anläggas. En ny energieffektiv belysningslösning kommer att installeras, signaler och ett virtuellt informationscenter byggs.
 • I Pyhtää Keihässalmi-hamnen, byggs nu toaletter som är öppna dygnet runt liksom duschar och dessutom en ny strandpromenad för vackra vyer.
 • I Virolahti Klamila-hamnen, jobbar man med en säkrare pir och ny belysningslösning ska installeras. En husvagnsparkering, nya vattenledningar och system för avloppsvattnet samt bensinstation kommer.

Nätverket 30MILES-hamnprojektet letar efter investerare och samarbetspartners för att utveckla hamnservicen!

Ytterligare information:  www.merikotka.fi/30miles

 Projektet 30MILES finansieras av Interreg Central Baltic.

 

 

21
November, 2016
Toimisto
Meddelanden

Sjöbjörnarna valdes till årets förening för långfärdssegling

Segling och Båtsport i Finland rf SBF valde Sjöbjörnarna rf till årets förening för långfärdssegling 2016.

I motiveringen till utmärkelsen nämndes bland annat långsiktiga insatser för främjandet av långfärdssegling och öppen spridning av information kring långfärdssegling. Priset överräckte SBFs ordförande Samuli Salanterä på SBFs festgala 19.11.2016 i Kuopio.

"Detta är ett stort och värdefullt erkännande av Sjöbjörnarnas kärnverksamhet", konstaterade kommodor Mika Heikkilä vid sitt tacktal.

SBF är intresseorganisation för Finlands segel- och båtsportsföreningar som omfattar dryga 300 föreningar och mer än 60.000 medlemmar.

julkinen_spv-palkinto_1

Sjöbjörnarnas kommodor Mika Heikkilä (höger) och SBFs ordförande Samuli Salanterä.

julkinen_spv_taulu_1

 

15
Februari , 2016
Toimisto
Meddelanden

På Kryss 2015

På Kryss 1/2015

Exklusiv systerklubb i Finland

Skulle du vilja vara med i en förening som det kostar 37 000 kronor att ansluta sig till och cirka 2 000 kronor i avgift varje år? Dessutom förutsätts att du deltar i arbetsdagar och ställer upp som funktionär under en tid. 2 700 finländare med cirka 1 200 inregistrerade båtar tycker det är en god idé. De är medlemmar i Sjöbjörnarna. lue lisää

På Kryss 2/2015

Sjöbjörnarna skyddar naturen och vattnet

Sjöbjörnarnas miljökommitté har arbetat sedan början av 1990-talet. Där finns experter av olika slag som arbetar med miljöfrågor i yrkeslivet. Även en författare och journalist som har hjälpt till att förmedla budskapen finns med.
Miljökommittén har arbetat med vattenkvalitén i hamnarna. lue lisää

Text och foto: Lotta Lanne
lotta@pakryss.se


Lillholmen är en lugn lagun nära farleden till Åbo.