23
Mars, 2022
Toimisto
Meddelanden

Sjöbjörnarna fick ny kommodor 

Peter Forssell från Helsingfors har valts till kommodor för Merikarhut– Sjöbjörnarna rf. Valet skedde på föreningens årsmöte den 22.3.2022. Forssell är föreningens 13 kommodor. Mandatperioden är tre år.

Peter Forssell, 53, är en aktiv långfärdsseglare och han har suttit två år i Sjöbjörnarnas styrelse, senast som vice kommodor. Redan som barn började Forssell segla med optimistjolle och numera tillbringar han nästan hela sin fritid i båten på sjön, från tidig vår till sen höst, med Skatudden i Helsingfors som hemmahamn. 

”Sjöbjörnarnas syfte är att främja god sjömanskunskap och båtkultur. Under de senaste åren har medlemsansökningarna till Sjöbjörnarna hållit en glädjande hög nivå. Detta visar att Sjöbjörnarna är en förening som intresserar, men samtidigt att båtlivet ökar i popularitet som fritidssysselsättning och är därför i linje med föreningens syften. För Sjöbjörnarna är det viktigt att skärgården hålls befolkad, att servicen utvecklas och att det finns kunder för skärgårdens företagare”, konstaterar Forssell.  

Merikarhut – Sjöbjörnarna rf grundades år 1933 och är Finlands största förening för långfärdsseglare. Föreningen har ca 2 700 medlemmar, ca 1 200 registrerade båtar och 29 hamnar. Styrelsen består av 12 medlemmar, valda för tre år i sänder. 

Tilläggsuppgifter: Peter Forssell, kommodor, Merikarhut – Sjöbjörnarna rf, tel. 040-532 2273 eller Merikarhut–Sjöbjörnarna rf:s kansli: info@merikarhut.fi

På bilden Peter Forssell, ny kommodor för föreningen Merikarhut –Sjöbjörnarna rf, som främjar långfärdssegling.