21
Juni, 2023
Toimisto
Julkiset tiedotteet, Meddelanden

Sjöbjörnarna 90 år – Hundratals sjöbjörnar samlas till sommarfest på Åland

Sjöbjörnarna samlas till sommarfest i Mariehamn för att fira föreningens 90-åriga verksamhet – de olika aspekterna av långfärdssegling accentueras i jubileumsårets aktiviteter

Finlands äldsta och största förening för långfärdssegling, Merikarhut-Sjöbjörnarna rf, startar firandet av sitt jubileumsår med hög profil genom en i Mariehamn arrangerad sommarfest 29.–30.6.

I Marianhamn landstiger i slutet av juni ca 150 båtlag och 350 personer. Största delen av deltagarna seglar med egen båt till Åland. Huvuddelen av båtarna lägger till i Västra Hamnen vid ÅSS gästhamn. En Sjöbjörnsbåt känns igen genom den gröna vimpeln i mastsalingen. Medlemmar kan även anlända till festen på annat sätt än med egen båt. Föreningens alla medlemmar är inbjudna till festen.

Det är möjligt att närmare bekanta sig med Sjöbjörnarnas verksamhet i ÅSS gästhamn i Västra hamnen under det två dagar långa evenemanget.

Huvudevenemanget för föreningens medlemmar arrangeras i Mariepark fredag kväll den 30.6.

Temat för Sjöbjörnarnas 90-års jubileumsår är långfärdssegling, kärnan i föreningens verksamhet. Sjöbjörnarnas kommodor Peter Forssell berättar, att föreningens sommarfester vanligtvis arrangeras i någon av föreningens hamnar, men jämna år brukar sommarfesten firas någon annanstans än i hemknutarna. Därför arrangeras årets festligheter i Mariehamn.

”Den åländska skärgården är en magnifik del av Finland och Mariehamn har en lång tradition inom sjöfarten.”

Sjöbjörnarna har till sitt förfogande tre hamnar på Åland, på Husö, på Jomalö och på Degerö.

”Ölandskapet är i praktiken en för alla medlemmar välkänd seglingsdestination.”

Sjöbjörnarna vill främja långfärdssegling med familjebesättning. Forssell tycker det är viktigt att föreningen under sin 90-åriga historia har kunnat främja utövandet av långfärdsegling genom att erbjuda sina medlemmar skolning och tips t.ex. gällande rutter utanför märkta farleder samt intressanta seglingsdestinationer. Eskaderseglingarna är en årligen återkommande tradition. T.ex. under säsongen 2022 riktade sig eskadern till Rügen i Tyskland och under nästa år är målet Höga Kusten i Sverige.

En väsentlig del av verksamheten är också bevarandet av och beaktandet av miljön.

”Vi uppdaterade i år föreningens miljöprogram. Vi vill vara en föregångare för miljövänlig sjöfart.”

Sjöbjörnarna erbjuder nuförtiden sina medlemmar ett vältäckande hamnnätverk.

”Vi vänder oss till lokala entreprenörer i skärgården i underhåletl av våra hamnar och önskar genom detta stöda en levande skärgård."

Sjöbjörnsbåtarnas gröna vimpel är väl synlig både på havet och i hamnarna.

”Medlemmarna tillbringar mycket tid seglande. Under en normal säsong seglar en sjöbjörnsbåt i medeltal 1000 sjömil och besättningen tillbringar ca 50 dygn i båten under säsongen.”

Tilläggsinformation och intervjuförfrågan:

  • Kommodor Peter Forssell (Sjöbjörnarna rf relaterat) tel. O40 5322 273
  • Taru Rautio, (information gällande arrangemangen i Mariehamn) tel. 040 755 6907

Sjöbjörnarna rf är grundat 1933 och är en uppskattad förening för långfärdsseglare. Sjöbjörnarna idkar aktivt långfärdssegling, med betoning på Östersjöområdet. Föreningen administrerar och sköter närapå 30 hamnar och arrangerar för sina medlemmar utanför själva seglingssäsongen skolningstillfällen som berör båtliv och havsmiljö. Föreningen har ca 2700 medlemmar.

En kommentar