27
Januari, 2023
Toimisto
Julkiset tiedotteet, Meddelanden

Annonsera i jubileumsårets Sjöbjörnsboken! 

Annonsera i vår medlemspublikation – nå 2 700 köpkraftiga medlemmar och deras familjer. 

Merikarhut – Sjöbjörnarna ry är Finlands största förening för långfärdsseglare – en respekterad och aktiv förening som bland annat förvaltar närmare 30 skärgårdshamnar och arrangerar utbildningstillfällen inom båtliv och den marina miljön. 

I maj utkommer det så kallade matrikelnumret som innehåller bl. a medlems- och båtregister samt annat intressant. Publikationen är i flitigt bruk under hela säsongen. 

Din annons publiceras i vår årsbok av hög kvalitet som medlemmarna och deras besättning aktivt använder under hela året och i synnerhet under sommarens seglingssäsong. 

Annonspriserna är förmånliga: 

  • ¼ sida 330 €
  • ½ sida 480 €
  • 1 sida 700 €
  • uppslag 1300 €

Deadline för Sjöbjörnsboken är 30.3. 

Se Sjöbjörnarnas mediekort för närmare uppgifter. 

Med vänliga båthälsningar  

Merikarhut – Sjöbjörnarna ry 
Jyri Loikkanen 
ansvarig redaktör 

Tilläggsuppgifter: Sjöbjörnarnas kansli, tfn 050 512 7363, info@merikarhut.fi 

En kommentar