18
Januari, 2019
Toimisto
Meddelanden

Gör ditt företag känt – annonsera i vår medlemspublikation och nå en köpstark kundkrets

Merikarhut – Sjöbjörnarna rf är en ansedd förening för långfärdsseglare som administrerar 27 hamnar i skärgården och arrangerar skolning för sina medlemmar under hela året.

Med annonsen i vår högklassiga publikation når ni 2 700 köpstarka båtfarare och deras familjer.

Annonspriserna är förmånliga:

  • ¼ sida 330 €
  • ½ sida 480 €
  • 1 sida 700 €
  • uppslag 1300 €

I maj utkommer det så kallade matrikelnumret som innehåller bl. a medlems- och båtregister samt annat intressant. Publikationen är i flitigt bruk under hela säsongen.

Deadline för majnumret är 30.3.

Se Sjöbjörnarnas mediekort för närmare uppgifter.

Med vänliga båthälsningar 

Merikarhut-Sjöbjörnarna rf
Antti Parviala
ansvarig redaktör

Tilläggsuppgifter: Sjöbjörnarnas kansli, tfn 050 512 7363, info@merikarhut.fi