14
Januari, 2020
Toimisto
Meddelanden

Annonsera i Finlands största tidning för långfärdsseglats – nå 2700 köpkraftiga medlemmar och deras familjer

Merikarhut – Sjöbjörnarna r.f. är en respekterad och aktiv förening för långfärdsseglare som bland annat förvaltar närmare 30 skärgårdshamnar och arrangerar utbildningstillfällen inom båtliv och den marina miljön.

Din annons publiceras i vår årsbok av hög kvalitet som medlemmarna och deras besättning aktivt använder under hela året och i synnerhet under sommarens seglingssäsong.

Annonspriserna är förmånliga:

  • ¼ sida 330 €
  • ½ sida 480 €
  • 1 sida 700 €
  • uppslag 1300 €

Matrikelnumret som utkommer i maj innehåller bl. a medlems- och båtregister och annat intressant material som gör att publikationen är i flitigt bruk under hela säsongen.

Deadline för majnumret är 30.3.

Se Sjöbjörnarnas mediekort för närmare uppgifter.

Med vänliga båthälsningar 

Merikarhut-Sjöbjörnarna rf
Antti Parviala
ansvarig redaktör

Tilläggsuppgifter: Sjöbjörnarnas kansli, tfn 050 512 7363, info@merikarhut.fi