14
Januari, 2022
Toimisto
Meddelanden

Annonsera i Sjöbjörnsboken

Annonsera i vår medlemspublikation – nå 2 700 köpkraftiga medlemmar och deras familjer. Merikarhut – Sjöbjörnarna ry är Finlands största förening för långfärdsseglare – en respekterad och aktiv förening som bland annat förvaltar närmare 30 skärgårdshamnar och arrangerar utbildningstillfällen inom båtliv och den marina miljön.

Din annons publiceras i vår årsbok av hög kvalitet som medlemmarna och deras besättning aktivt använder under hela året och i synnerhet under sommarens seglingssäsong.

Annonspriserna är förmånliga:

  • ¼ sida 330 €
  • ½ sida 480 €
  • 1 sida 700 €
  • uppslag 1300 €

Sjöbjörnsboken som utkommer i maj innehåller bl. a medlems- och båtregister och annat intressant material som gör att publikationen är i flitigt bruk under hela säsongen.

Deadline för Sjöbjörnsboken är 30.3.

Se Sjöbjörnarnas mediekort för närmare uppgifter.

Med vänliga båthälsningar 

Merikarhut – Sjöbjörnarna ry
Jyri Loikkanen
ansvarig redaktör

Tilläggsuppgifter: Sjöbjörnarnas kansli, tfn 050 512 7363, info@merikarhut.fi