04
Januari, 2024
Toimisto
Meddelanden

Annonsera i Sjöbjörnsboken  

Annonsera i vår medlemspublikation – nå 2 700 köpkraftiga medlemmar och deras familjer. 

Merikarhut – Sjöbjörnarna ry är Finlands största förening för långfärdsseglare – en respekterad och aktiv förening som bland annat förvaltar närmare 30 skärgårdshamnar och arrangerar utbildningstillfällen inom båtliv och den marina miljön. 

I maj utkommer det så kallade matrikelnumret som innehåller bl. a medlems- och båtregister samt annat intressant. Publikationen är i flitigt bruk under hela säsongen. 

Din annons publiceras i vår årsbok av hög kvalitet som medlemmarna och deras besättning aktivt använder under hela året och i synnerhet under sommarens seglingssäsong. 

Tryckkostnaderna täckas genom att sälja annonser. 

Annonspriserna är förmånliga: 

  • ¼ sida 330 € 
  • ½ sida 480 € 
  • 1 sida 700 € 
  • uppslag 1300 € 

Deadline för Sjöbjörnsboken är 30.3. 

Se Sjöbjörnarnas mediekort för närmare uppgifter.  

Med vänliga båthälsningar   

Merikarhut Sjöbjörnarna ry 
Janne Impiö 
ansvarig redaktör  

Tilläggsuppgifter: Sjöbjörnarnas kansli, tfn 050 512 7363, info@merikarhut.fi