Minustako Merikarhu?

Merikarhuihin voi hakea jäseneksi syksyisin. Toivomme joukkoomme lisää matkapurjehtijoita, jotka ovat:

 • aktiivisia ja vastuullisia matkapurjehtijoita
 • talkoohenkisiä
 • ympäristöystävällisiä
 • saariston, sen asukkaat ja muut purjehtijat huomioivia
 • muutenkin hyvät merimiestavat omaavia

Matkapurjehduksen tulee olla hakijan keskeinen harrastus:

 1. Purjehdus on hakijalle koko kesän aktiviteetti ja hänelle kertyy kesän aikana merkittävästi purjehduspäiviä ja myös maileja veneen päällikkönä.
 2. Hakijalla on veneen päällikkönä vähintään viiden vuoden ajalta useita merkittäviä matkapurjehduksia - myös avomeriosuuksia - Itämeren piirissä.
  Veneen koko ja miehistön kokoonpano otetaan huomioon yllämainittuja seikkoja tarkasteltaessa.
 3. Hakija on osaava ja kokenut purjehtija, joka pystyy vastaamaan omasta ja miehistönsä turvallisuudesta vaativissakin olosuhteissa.
 4. Hakija on ollut vähintään viisi vuotta jonkun Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n tai vastaavan alaisen seuran jäsen.

Hakijan omistaman veneen pitää olla matkaveneeksi sopiva ja asumiskelpoinen purjevene, moottoripursi tai tietyin rajoituksin moottorivene. Rekisteriimme ei hyväksytä nopeita, plaanaavia moottoriveneitä. Vene ei myöskään voi olla liian suuri ja painava Merikarhusatamien laiturit sekä poijut huomioiden. Jos vene on kimppavene, tulee veneen olla Merikarhut ry:n jäsenen yksin tai vähintään puoliksi omistama tai useamman jäsenen yhdessä omistama vene. Yrityksen omistama vene ei voi olla merikarhuvene.

Merikarhujen satamaverkostoon kuuluu tällä hetkellä 29 satamaa. Niiden hankinta- ja ylläpitokustannukset katetaan jäseniltä perittävillä maksuilla. Liittymismaksun sekä ensimmäisen veneen rekisteröintimaksun suuruus vuodelle 2023 on vahvistettu. Muihin maksuihin voi tulla korotuksia maaliskuun 2022 vuosikokouksessa.

 • uusi vuosijäsen yhteensä 4 500
  • kirjoittautumismaksu 2 800€
  • ensimmäisen veneen rekisteröintimaksu 1 700 €
 • seuraavien veneiden rekisteröintimaksu 75€
 • vuosittainen jäsenmaksu 100 €
 • vuosittainen venemaksu veneen leveyden mukaan:
  • 3,20 m tai alle  120 €
  • 3,21 - 3,70 m    155 €
  • 3,71 m - 4,20    190 €
  • 4,21 m tai yli    225 €

Saunomisesta peritään 10€/h/venekunta, sähkö 4 €/vuorokausi. Muuten satamien käyttö on jäsenille ilmaista.

Jäsenhakemukset pitää toimittaa merikarhutoimistoon 31.10. mennessä.