24
Maj, 2017
Toimisto
Meddelanden

Båtförare får nu aktuell information om vågorna i Helsingfors närvatten

PRESSMEDDELANDE 10.5.2017

De aktuella väderobservationerna från Helsingfors närvatten är nu tillgängliga på nätet då Helsingfors stad och Meteorologiska institutet lanserat webbprodukten http://meri.hel.fi. Sidan erbjuder information angående väder- och vågförhållandena vid Helsingfors närvatten, med betoning på uppgifter som är relevanta för småbåtsförare.

Webbsidans innehåll uppdateras på basen av två vågbojar och tre väderstationer som placerats utanför Helsingfors. Havsområdet som rapporteras är ca 8 km x 6 km stort. Området är avgränsat på ett sådant sätt, att vågorna inom området kan uppskattas tämligen pålitligt på basen av observationerna från vågbojen utanför Sveaborg.

Vågbojarna registrerar information om den signifikanta våghöjden, den högsta enskilda vågen, våglängden, vågperioden och vattnets temperatur. De generaliserade uppgifterna om den signifikanta våghöjden har delats upp i fyra kategorier: under 0,25 m, 0,25–0,5 m, 0,5–1,0m och över 1,0 m.

Varje halv timme och tionde minut

Våderstationerna vid Gråhara, Kronbergsfjärden och Botbyviken rapporterar luftens temperatur, vindhastigheten, vindbyn och vindriktningen.

Vågbojarna som är placerade ute på öppna havet och framför Sveaborg ger information varje halv timme, medan väderstationerna uppdateras var tionde minut.

Datan från väderstationerna framförs grafiskt för två veckors tid, och en två dagars vågprognos är nu tillgänglig även för Sveaborgs vågboj.

Vågbojen från det öppna havet i Finska viken har koordinaterna 59° 58.00' N, 025° 14.10' E (WGS84), medan Sveaborgs vågboj är förankrad vid 60° 07.40’N, 024° 58.35'E (WGS84).

Väderobservationerna från Helsingfors närvatten hittas på http://meri.hel.fi eller marinehelsinki.fi

Yttterligare information:

Vågbojen, som döptes till Buli, är på våg för att bli sjösatt för första gången i april 2016. Photo: Ilkka Vähäaho.

En kommentar