27
Februari, 2017
Toimisto
Meddelanden

Projektet 30MILES – för små hamnar på östra sidan av Finska Viken som utvecklas snabbt

Detta internationella samarbetsprojekt (30MILES) etablerades för att utveckla små hamnar på östra sidan av Finska Viken och sex finska småhamnar och sex småhamnar i Estland deltager. Detta projekt har som syfte att jämna ut servicenivån, öka säkerheten och bekvämligheter i dessa hamnar. Utfallet av 30MILES-projektet kommer att betyda en samarbetskedja vad det gäller kvaliteten med 30 engelska miles mellan samtliga hamnar runt Finska Viken.

Deadline för projektet är juli 2018.

 • I Eisma-hamnen, som är en flytande marina kommer ett nytt rekreationsområde med sauna, toaletter, duschar och vilrum samt grill- och picknick-område med terrass att anläggas. Även Wi-Fi-åtkomsten kommer att utvidgas och en on-line väderstation kommer dessutom att byggas.
 • I Kelnase hamnen, bygger man också en ny on-line väderstation och den egna hemsidan ska uppdateras.
 • Leppneeme hamnen kommer att få en ny online väderstation och egen hemsida.
 • I Narva hamnen, ska en flytande marina byggas och säkerhetsutrustning och skyltar ska bättras på.
 • I Narva-Jõesuu-hamnen, kommer nya vatten-, elledningar samt nytt system för omhändertagande av avloppsvattnet förutom en bensinstation att anläggas. Hamnen ska även muddras. En ny hamnbyggnad tillsammans med toaletter, dusch och bastu kommer att byggas. Gästerna kommer få Wi-Fi-åtkomst och kunna använda tvättmaskinerna. Lager för säkerhetsutrustning kommer att skapas. Nya skyltar kommer att sättas upp och även hamnens egna hemsida ska uppdateras.
 • I Tallinn Seaplane-hamnen, kommer man att komplettera med lekplats för barnen och ett picknick-område samt omhändertagande av avloppsvattnet. Tvättmaskin och torktumlare och ny interiör blir det också här.

 

 • I Hamina Tervasaari-hamnen, ska piren och grönytorna vidareutvecklas, transportmöjligheterna förbättras, en ny anläggning för avfallshanteringen byggas och entréskyltarna förändras.
 • I Kotkas gamla hamn, ska en ny hamn läggas till, piren kommer att byggas om och vattenledningarna samt omhändertagande av avfallsvattnet att förbättras.
 • I Loviisa Laivasilta-gästhamnen, kommer piren också att byggas om, entréskyltarna att förbättras, nya grönytor anläggas liksom bilparkering och nya faciliteter för att tanka och hyra bil ska skapas.
 • I Porvoos gästhamn, kommer nya serviceområden, stigar, grönområden, bilparkering och pirar att anläggas. En ny energieffektiv belysningslösning kommer att installeras, signaler och ett virtuellt informationscenter byggs.
 • I Pyhtää Keihässalmi-hamnen, byggs nu toaletter som är öppna dygnet runt liksom duschar och dessutom en ny strandpromenad för vackra vyer.
 • I Virolahti Klamila-hamnen, jobbar man med en säkrare pir och ny belysningslösning ska installeras. En husvagnsparkering, nya vattenledningar och system för avloppsvattnet samt bensinstation kommer.

Nätverket 30MILES-hamnprojektet letar efter investerare och samarbetspartners för att utveckla hamnservicen!

Ytterligare information:  www.merikotka.fi/30miles

 Projektet 30MILES finansieras av Interreg Central Baltic.