05
Juni, 2019
Toimisto
Meddelanden

Byggstart för den andra av två Nord Stream 2-gasledningar inom Finlands ekonomiska zon- Information till båtförare

Nord Stream 2 är en 1 230 kilometer lång dubbelledning för naturgas som dras genom Östersjön från Ryssland till Tyskland. Den 18 maj 2019 inledde rörläggningsfartyget Pioneer Spirit arbetet i västra Finska viken med att lägga den andra av två Nord Stream 2-gasledningar längs en sträckning om 374 km. Anläggningen av gasledningen i den finska ekonomiska zonen pågår fram till början av hösten. Även stenläggningen fortsätter längs sträckningen. Åtgärdernas skyddzoner medför tillfälliga navigeringsrestriktioner i Finska viken.

Den finska sträckningen av gasledningen går genom den finska ekonomiska zonen (EEZ) i centrala Finska viken, cirka 20 kilometer från finska kusten. Skyddszoner med en radie på 500 m - 1,9 km (cirka 0,3 - 1 nautiska mil) upprättas omkring Nord Stream 2-entreprenörers fartyg när de arbetar i området. Dessa skyddszoner har överenskommits i samarbete med sjöfartsmyndigheterna i Finland, som även övervakar genomförandet av arbetet. Med hjälp av skyddszonerna säkerställs en säker sjöfart för förbipasserande trafik i närheten av arbetsfartygen och en trygg arbetsmiljö för arbetsfartygens personal.

Vi ber båtfolk och övriga sjöfarande observera skyddszonerna, som är tillfälligt stängda för övrig sjöfart. Vi ber även sjöfarare följa med meddelanden om navigeringsrestriktioner i realtid på sjöfartens centrala informationskanaler: Meddelanden till sjöfarande, NAVTEX systemet (Navigational Telex) och VHF-radio. Gasledningens planerade sträckning är markerad på sjökartor.

LÄS INFORMATION TILL BÅTFÖRARE

Kontaktpersoner/ Nord Stream 2 AG

  • Tore Granskog
    Tillståndschef Finland
    Tel: + 358 40 835 0341
  • Minna Sundelin
    Chef för intresseförhållandena i Finland och Estland
    Tel: +358 40 582 2750

Connect with Nord Stream 2 on Social:

En kommentar