04
September, 2018
Toimisto
Meddelanden

Anläggningen av naturgasledningarna Nord Stream 2 påbörjas ute till havs i Finlands ekonomiska zon

Nord Stream 2 är en 1 230 km lång gasledning som ska dras genom Östersjön, från Ryssland till Tyskland. I början av september kommer fartyget Solitaire att påbörja rörläggningen längs den finska delen av dess sträckning. Stenläggning och installationen av kabelkorsningar fortsätter parallellt. Dessa arbeten kräver en del tillfälliga navigeringsbegränsningar inom de skyddszoner som upprättas omkring anläggningsfartygen i Finska viken.

Rörledningssystemet sträcker sig över 374 km genom Finlands ekonomiska zon och ska läggas i den centrala delen av finska viken, ungefär 19 km från den finska kusten. Skyddszoner som sträcker sig från 500 m till 1.9 km kommer att upprättas omkring de fartyg som arbetar i området. Dessa skyddszoner har fastställts i överenskommelse med Trafikverket och Gränsbevakningen, som kommer att övervaka genomförandet av arbetena. Skyddszonerna är avsedda att säkerställa sjöfartens säkerhet i närheten av arbetsfartygen för den passerande fartygstrafiken, samt för personalen ombord på fartygen.

Vi ber vänligen alla sjöfarande att uppmärksamma skyddszonerna, då dessa är tillfälligt stängda för den allmänna fartygstrafiken. Vi ber därför att sjöfararna noga följer information om navigeringsrestriktionerna genom följande informationskanaler:

  • Underrättelser för sjöfarande,
  • NAVTEX-systemet (Navigational Telex) och
  • Vhf-radio.

Gasledningens planerade sträckning finns även markerad på de senaste sjökorten. LÄS INFORMATION TILL BÅTFÖRARE

Kontaktperson/ Nord Stream 2 AG

Minna Sundelin
Stakeholder Relations Manager Finland and Estonia

Nord Stream 2 AG, Baarerstrasse 52, 6300 Zug, Switzerland
Tel.    +41 41 414 54 94
Mob. +41 79 321 37 00, + 358 40 582 2750
minna.sundelin@nord-stream2.com
Twitter:@SundelinMinna 
www.nord-stream2.com

Connect with Nord Stream 2 on Social: