03
Maj, 2018
Toimisto
Meddelanden

Förberedande arbeten inför anläggningen av naturgasledningen Nord Stream 2 påbörjas i Finlands ekonomiska zon – Information till båtförare

Nord Stream 2 är en planerad 1 230 km lång gasledning som ska dras genom Östersjön, från Ryssland till Tyskland. Det förberedande arbetet, som omfattar stenläggning och röjning av krigsmateriel påbörjas inom de närmaste dagarna. Installationen av kabelkorsningar börjar i juni. Dessa arbeten kommer att orsaka en del tillfälliga navigeringsbegränsningar inom de skyddszoner som kommer att upprättas omkring arbetsfartygen i Finska viken.

Rörledningssystemet sträcker sig över 374 km genom Finlands ekonomiska zon och ska läggas i den centrala delen av finska viken, ungefär 19 km från den finska kusten. Skyddszoner som är ungefär från 0,3 till 1,6 sjömil (500–3000 m) upprättas runt Nord Stream 2:s entreprenörers arbetsfartyg som arbetar i området. Dessa skyddszoner har fastställts i överenskommelse med det finska Trafikverket och den finska Gränsbevakningen, som kommer att övervaka genomförandet av arbetena. Skyddszonerna är avsedda att säkerställa sjöfartens säkerhet i närheten av arbetsfartygen för den passerande båttrafiken, samt för personalen ombord på fartygen. Vi ber vänligen alla sjöfarande att uppmärksamma skyddszonerna, då dessa är tillfälligt stängda för den allmänna båttrafiken. När ni rör er i den ekonomiska zonen ber vi er att noga följa informationen om navigeringsrestriktionerna i realtid genom följande informationskanaler:

 • Underrättelser för sjöfarande
 • NAVTEXsystemet (Navigational Telex)
 • Vhfradio

Gasledningens planerade sträckning finns även markerad i sjökorten. Läs mer

Kontaktpersoner/ Nord Stream 2 AG

 • Tore Granskog
  Tillståndschef Finland
  Tel: + 358 40 835 0341
 • Minna Sundelin
  Chef för intresseförhållandena i Finland och Estland
  Tel: +358 40 582 2750