Båtregistreringsansökning

Kontrollera de uppgifter du fyllt i och försäkra dig om att du också har bifogat bilagorna. Din ansökan förmedlas till Sjöbjörnarna, då du klickar på Skicka -knappen. Samtidigt skickas den också till din e-mail.

Om du inte fyller i blanketten på en gång, kan du återvända till blanketten genom att beställa en link. Linken är giltig i 30 dagar.
Uppgifter om båtägaren (ägare 1)(Obligatoriskt)
(Obligatoriskt)
Uppgifter om båtägaren (ägare 2)

Uppgifter om båten

Typ(Obligatoriskt)

Särskilda villkor för registrering i Sjöbjörnsregistret

Ovan angivna ägare överensstämmer både med ägaruppgifterna i Trafis båtregister och SBF:s båtregister
Kopior av giltiga certifikat ges till kansliet antingen som bilagor till ansökan eller omedelbart efter att båten besiktigats. I registret upptas permanent endast båtar för vilka certifikat har levererats.

En sjöbjörnsbåt ägs av en medlem, eller ägs minst till hälften av en, eller ägs av flera medlemmar tillsammans. Även medlemmarnas makar kan vara delägare.

Båtar med sponsorer, företag m.m. som ägare eller delägare godkänns inte för registret. Aktivt arbete för sponsorer o.d. (flaggor, banderoller, utdelning av broschyrer, evenemang etc.) är i ingen form tillåtet i sjöbjörnshamnarna.

Båtens akterflagga bör enligt våra stadgar vara antingen Finlands (segelföreningsflagga) eller Sveriges flagga.
Akterflaggan på min båt är
Båtens namn är synligt så att det kan läsas från land.
Båten har
Båtens format (deplacement, djupgående, bredd eller vindfång) kan utgöra hinder för registrering. Snabbgående, s.k. planande båtar godkänns inte för registret. Om så önskas kan en förhandsförfrågan om båtens lämplighet för sjöbjörnsregistret riktas till styrelsen. Ifall ändringar i de uppgifter som ingår i denna ansökan uppstår bör uppgift därom ges till sjöbjörnskansliet.

Genom att tillställa denna ansökan Sjöbjörnarnas styrelse intygar jag att alla uppgifter som lämnats ovan är korrekta. Om uppgifterna ändras eller från början skiljer sig väsentligt från de ursprungliga uppgifterna kan båten strykas ur registret genom beslut av styrelsen.
Dra filer hit eller
Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 64 MB.