Ansökningsblankett

Fyll i blanketten. Läs anvisningarna under i-symbolen om du behöver ytterligare information.

Kontrollera de uppgifter du fyllt i och försäkra dig om att du också har bifogat bilagorna. Din ansökan förmedlas till Sjöbjörnarna, då du klickar på Skicka-knappen. Samtidigt skickas den också till din e-mail.

Om du inte fyller i blanketten på en gång, kan du återvända till blanketten genom att beställa en link. Linken är giltig i 30 dagar.

Fyll också i blanketten för Ansökan om registrering av båt.
Denna ansökan gäller(Obligatoriskt)
Namn(Obligatoriskt)
Adress(Obligatoriskt)

Svarets struktur: År / Avgångshamn och destination / Mest avlägsna ort / Total distans (nm) / Distans kortaste vägen (nm) / Båttyp och längd i fot
Svarets struktur: År / Huvudsakliga seglationsområde / Säsongens seglingshelhet (nm) / Båtdagar / Nätter
Svarets struktur: År / Vilken uppgift / Var/vart / Resedygn / Resans längd (nm)
6. Båtsportexamina
Svarets struktur: Segelförening / Inskrivningsår / Förtroendeuppdrag inom föreningen / Tidsperiod
Svarets struktur: Organisation / Arbetsbeskrivning / Tidsperiod
13. Intresse för att delta i Sjöbjörnarnas föreningsverksamhet; centrala verksamhetsformer.
Eskadersegling
Publikationer
Klubbverksamhet (skolning o.a.)
Hamnvärd
Talko
Ekonomi
Miljö
Svarets struktur: Hamn / Med vem / Tid
16. Om jag blir vald till sjöbjörnsmedlem förbinder jag mig att delta i både den introduktionsträff som arrangeras i mars och i den träff som äger rum i maj - juni i en skärgårdshamn.(Obligatoriskt)
17. Givare av utlåtande (föreningens kansli tar kontakt med dessa personer som, efter att din ansökan kommit, får en kopia av desamma)(Obligatoriskt)
Svarets struktur: Namn, telefon och e-postadress
Jag intygar

BRISTFÄLLIGA ANSÖKNINGAR BEHANDLAS EJ!

Genom att skicka denna formulär, godkänner jag, att mina uppgifter publiceras i medlemsförteckningen som tilldelas medlemmarna.

Dra filer hit eller
Godkända filtyper: jpg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 64 MB.