Ansökningsblankett

Fields marked with an * are required

Här nedan finns den elektroniska blanketten för medlemsansökan. Fyll i blanketten. Läs anvisningarna under ?-symbolen om du behöver ytterligare information.

Den ifyllda blanketten för medlemsansökan sänds automatiskt till sökandens e-post när du klickar på knappen Blanketten ifylld som finns i slutet av blanketten. De uppgifter som anlänt till din e-post ska du inom utsatt tid vidarebefordra till Sjöbjörnskansliet på adressen info@merikarhut.fi. Om du vill bearbeta dina uppgifter, så är detta möjligt endast i läget Vidarebefordra. Kom ihåg att till din e-post foga de behövliga bilagorna i t.ex. skannad form.

Båtregisteruppgifterna kan du vidarebefordra till Sjöbjörnskansliet genom att antingen skicka separat e-post eller att kopiera in dessa uppgifter efter dina medlemsansökningsuppgifter.

Blanketten kan tyvärr ännu inte mellansparas.

Help Text

Sökandens personuppgifter


Help Text
13. Intresse för att delta i Sjöbjörnarnas föreningsverksamhet; centrala verksamhetsformer.

Help Text18. Givare av utlåtande (föreningens kansli tar kontakt med dessa personer som, efter att din ansökan kommit, får en kopia av desamma)

 

När du har fyllt i alla uppgifterna i blanketten sänder du dem till din e-post genom att trycka på knappen Blanketten ifylld som finns nedan.

Genom att skicka denna formulär, godkänner jag, att mina uppgifter publiceras i medlemsförteckningen som tilldelas medlemmarna.

Endast fullständigt ifyllda ansökningar kan behandlas!

Blanketten kan tyvärr ännu inte mellansparas.