01
Maaliskuuta, 2018
Toimisto
Julkiset tiedotteet

Ohoi veneilijät ja satamien käyttäjät!

Kysely käyttäjille pienvenesatamien ympäristöystävällisyydestä

Vastatkaa kyselyymme pienvenesatamien ympäristöystävällisyydestä: https://goo.gl/GKYmw2

Vastausten avulla laaditaan yleisiä ohjeita pienvenesatamien ekologisesti kestävistä ratkaisuista. Vastausaikaa on 31.3.2018 asti. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan aurinkokennolaturi (arvo n. 100 €).

Teemme myös kyselyä satamien pitäjille: https://goo.gl/zcphVL

Yhteistyöterveisin

Minna Keinänen-Toivola
Research manager | Tutkimuspäällikkö
Head of Smart Urban Business Research Team, Ph.D. | Älykkäät kaupunkialueet tutkimusryhmän vetäjä, FT

SAMK: Satakunta University of Applied Sciences | Satakunnan ammattikorkeakoulu

PortMate projektin nettisivut löytyvät: http://smarturbanbusiness.samk.fi/fi/portmateprojekti/,

Facebookissa sivut: https://www.facebook.com/CBPortMate/