Kysymyksiä Merikarhuista

Huomasin teidän internetsivustolla että venemaksut lasketaan veneen koon mukaan. Tarkoittaako mitat, jonka mukaan venemaksu määräytyy, leveyttä-pituutta-painoa vaiko mitä?

Vastaus:
Venemaksu määräytyy veneen leveyden mukaan seuraavasti:

  • 3,20 m tai alle 110 euroa
  • 3,21-3,70 m 140 euroa ja
  • 3,71 m tai yli 170 euroa

Miten voin liittyä jäseneksi?

Vastaus:
Merikarhut täydentävät jäsenistöään kerran vuodessa. Hakemusten kaikkine liitteineen tulee olla kirjallisesti toimitettuina Merikarhujen toimistoon lokakuun loppuun mennessä. Hakulomakkeet (jäsenhakulomake ja vene rekisteröintilomake) sekä tarkempia ohjeita löytyy kohdasta "Hakemus jäseneksi".

Onko Merikarhujen veneillä on painorajoite?

Vastaus:
Merikarhujen hallitus esitteli vuosikokouksessaan 2009 "suuntaa-antavan" venerekisteröintiä koskevan laskentamallin, joka huomioi sekä veneen painon, leveyden ja pituuden. Todettiin lisäksi että huomioitavia seikkoja ovat mm veneen tuulipinta ja mahdolliset muut "ulokkeet". Mitään absoluuttisesti määriteltyjä maksimi mittoja ja rajoja ei ole päätetty vaan hallitus harkitsee ja päättää venehakemukset aina tapauskohtaisesti. Tämänhetkiseen kokemukseeni perustuen voin kuitenkin todeta että noin 12 tonnia lienee useimmissa tapauksissa maksimaalinen Merikarhuveneen paino, joka nykykäytännön mukaan voidaan hyväksyä rekisteriimme.

Ennen muistaakseni oli aika selkeä, että uppoumarunkoisella / puoliliukuvalla ei pääse jäseneksi. Tänä vuonna minulle taas väitettiin, että pääsee. Mitenköhän asia mahtaa olla, vaikka liittyminen itselläni ei vielä olekkaan ajankohtainen? Kiitos
Onko kolmen jäsenen suosittelu välttämätön tai vaikuttavatko hakemuksessa muut 'saavutukset' veneilyn edistämisen saralla?

Vastaus:
Merikarhuilla on oma moottorivenepolitiikkansa, joka mahdollistaa uppoumarunkoisella ja eräillä soveltuvilla puoliliukuvilla moottoriveneillä hakeutumisen jäseneksi. Kun asia tulee ajankohtaiseksi, asiaa voi tiedustella venerekisterin hoitajalta.
Jäsenhakemukseen tarvitaan kolme lausunnonantajaa. Mikäli hakijalla ei ole käytettävissään kolmea vaatimukset täyttävää lausunnonantajaa, voi hallitus harkintansa mukaan määrätä tutkijalautakunnan arvioimaan jäseneksi pyrkijää.

Hyvää äitienpäivän iltaa kaikille Merikarhuille!
Kumpi lippu on arvokkaampi teidän mielestänne Suomen lippu vaiko Merikarhujen oma vihreä lippu?  Tänäänkin äitienpäivänä ei Suomen lippu noussut salkoon vaikka kohteessa oli yön yli yksi vene ja lisää tuli päivän aikana. Aina vain liehui vihreä lippu. Ainoastaan Juhannuksena Suomen lippu nousee. Ehkä teidän tulisi opettaa jäsenillenne lippukäyttäytymistä.

Vastaus:
Kiitämme huomiostasi!
Virallisena liputuspäivänä Suomen lippu on oltava salossa myös merikarhusatamissa.
Muistutamme jäseniämme asiasta ja yritämme parantaa tapamme.

Merikarhuille tämä tarkoittaa seuraavaa:
Jos satamassa on vene niin sen on nostettava Suomen lippu aamulla oikeaan aikaan ja myös laskettava se oikeaan aikaan, tai lähdettäessä. ( Jos vene tulee liputuspäivänä niin venekunta nostaa Suomen lipun tullessaan ja laskee sen.) Tämän jälkeen merikarhulippu ylös.

Jäsenhakemuksessa on kohta: Osallistuin Merikarhut ry:n avoimien ovien viikonloppuun ja pvm. Milloin näitä yllämainittuja päiviä järjestetään ja mitä tulisi jäsenhakemukseen merkitä?
Merikarhuksi toivova

Vastaus:
Siihen on tarkoitus merkitä päivämäärä, jolloin hakija on osallistunut kyseiseen tilaisuuteen. Osallistumista sinänsä ei mitenkään vaadita - tämä on lähinnä lisätieto.

Avointen ovien viikonloppu on tilaisuus, johon vieras voi jäsenen kutsumana tulla omalla veneellään tutustumaan merikarhusatamaan ja yhdistyksen jäseniin. Näitä on viime vuosina järjestetty 1-2 kertaa kesässä. Päivämäärästä tiedotetaan jäsenistölle sen jälkeen, kun tilaisuudesta ja sen ajankohdasta on talven aikana tehty päätös.
Osallistuminen edellyttää siis, että joku tuntemasi Merikarhujen jäsen kutsuu sinut vieraaksi tähän tilaisuuteen ja osallistuu siihen samanaikaisesti omalla veneellään.

Hei!
Ennen vanhaan Merikarhujen perheenjäsenet saivat liittyä Merikarhuihin aika helposti. Tämä käytäntö on varmaan vuosien varrella muuttunut. Eli jos Merikarhun perheenjäsen haluaa hakea jäsenyyttä, mitkä ovat vaatimukset?

Vastaus:
Puolisohakemukset ja vuosijäsenyyttä hakevien yhdistyksen jäsenten 18-29 vuotiaitten lasten hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät jäsenten sivuilta. Hakemukset tulee toimittaa 31.10 mennessä Merikarhujen toimistolle.
Kirjautumistunnukset saa tarvittaessa merikarhutoimistolta, 09-637 344.

Jos on ostamassa osuutta veneestä, joka on jo Merikarhujen rekisterissä ja tulee hyväksytyksi uudeksi jäseneksi, joutuuko tuolloin maksamaan "1. veneen rekisteröintimaksun"?

Vastaus:
Jos uutena merikarhuna ostat osuuden veneestä joka jo on merikarhujen venerekisterissä joudut maksamaan ensimmäisen veneen rekisteröintimaksun. Tämä maksu on jäsenkohtainen ja laskutetaan kaikilta ensimmäisen venerekisteröinnin yhteydessä. Jos ostat uuden veneen yhdessä merikarhuystäviesi kanssa joudutte kaikki maksamaan joko ensimmäisen veneen rekisteröintimaksun tai vaihtoehtoisesti rekisteröintimaksun (jos jollakin osaomistajalla on aiemmin ollut vene mk-venerekisterissä, niin hän maksaa vain rekisteröintimaksun).

Merikarhujen ohjeissa sanotaan "Kunkin veneen omistajaksi ilmoitetun merikarhun on tullut suorittaa ensimmäisen veneen rekisteröintimaksu ja jokainen veneen omistaja maksaa myös veneen vuosimaksun."