Jäsenhakijan venerekisteröintilomake

Fields marked with an * are required

Täytä alla oleva lomake.

Täytetty lomake lähetetään automaattisesti hakijan sähköpostiin, kun painat lomakkeen lopussa olevaa Lomake täytetty -painiketta. Jatkolähetä sähköpostiisi saapuneet tiedot merikarhutoimistolle osoitteeseen info@merikarhut.fi määräaikaan mennessä. Mikäli haluat muokata tietojasi, se onnistuu vain jatkolähetä-tilassa.

Venerekisteritiedot voit jatkolähettää merikarhutoimistolle joko erillisellä sähköpostilla tai kopioimalla ne jäsenhakemustietojen perään.

Lomaketta ei valitettavasti voi toistaiseksi välitallentaa.

Veneen omistajan tiedot:

Omistaja 1

Omistaja 2

Veneen tiedot:

Lyhyt selostus veneen kunnosta ja merikelpoisuudesta sekä sen navigointi- ja pelastuslaitteista

Erityiset vaatimukset Merikarhuveneen rekisteröinnille:

Edellä ilmoittamani veneen omistajan/omistajien tiedot ovat yhdenmukaiset sekä Maistraatin/Trafin venerekisteriin että SPV:n (ent. SPL/SVL) venerekisteriin annettuihin omistajatietoihin:

Kopiot voimassa olevista venetodistuksista (SPV:n sekä Trafin myöntämä) tulee toimittaa kansliaan joko tämän hakemuksen liitteenä tai välittömästi veneen katsastuksen jälkeen. Rekisteriin hyväksytään pysyvästi vain veneet, joista on venetodistukset toimitettu.

Merikarhuveneen tulee olla Merikarhut ry:n jäsenen yksin tai vähintään puoliksi omistama tai useamman jäsenen yhdessä omistama matkapurjehdukseen sopiva vene. Jäsenten puolisot voivat olla veneen osaomistajia.

Veneitä, joissa sponsorit, yritykset tms. toimivat omistajina tai osaomistajina, ei hyväksytä Merikarhujen rekisteriin. Aktiivinen sponsoreiden tms. hyväksi toimiminen (liput, banderollit, esitteet, näytteiden jako, tilaisuudet yms.) ei missään muodossa ole sallittua Merikarhujen satamissa.

Veneen perälipun tulee sääntöjemme mukaan olla joko Suomen (pursiseura) tai Ruotsin Lippu.

Veneen suuri koko (uppouma, syväys, pituus, leveys tai tuulipinta) voi olla este veneen rekisteröimiselle. Nopeakulkuisia, nk. planaavia moottoriveneitä ei myöskään hyväksytä yhdistyksemme rekisteriin.
Haluttaessa voidaan hallitukselle osoittaa ennakkotiedustelu veneen soveltuvuudesta Merikarhujen venerekisteriin.

Mikäli tässä hakemuksessa ilmoitetut erityisiä vaatimuksia koskevat tiedot muuttuvat, tulee siitä antaa tieto Merikarhutoimistolle.

Lähettämällä tämän hakemuksen sähköpostitse Merikarhujen hallitukselle käsiteltäväksi vakuutan kaikki edellä antamani tiedot oikeaksi. Mikäli tiedot muuttuvat tai poikkeavat alun perin ilmoitetuista tiedoista oleellisilta osin, vene voidaan poistaa rekisteristä hallituksen päätöksellä.

Kun olet täyttänyt lomakkeen kaikki tiedot, lähetä ne sähköpostiisi painamalla alla olevaa Lomake täytetty -painiketta.